Huisregels

*Het minimum verblijf in onze B&B zijn 2 nachten
*Het ontbijt wordt in de ochtend tussen 8.00 en 10:00 uur geserveerd.
*De B&B is 24 uur per dag toegankelijk.
*Het is derden verboden gebruik te laten maken van de B&B. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar verblijven dan wel overnachten in de B&B.
*Roken is niet toegestaan in de kamer of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis, op de terrassen mogen de andere gasten daar geen last van ondervinden. Ook wordt dringend verzocht een asbak te vragen om de peuken in te doven. Wees a.u.b.. zeer voorzichtig met vuur i.v.m. brandgevaar.
*Zwembad is toegankelijk van 8.00 uur tot 23.00 uur leest de hygiene regels bij het zwembad eerst, alvorens u het betreed.
*Inchecken kan vanaf 16.00 tot 23:00 uur.
*Uitchecken van 8uur tot uiterlijk 11 uur. Afwijkende tijden in overleg met gastheer/vrouw.
*De gasten kunnende auto parkeren op parkeerplaatsen binnen de hekken van de B&B. Parkeren geschiedt op eigen risico.  • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.