Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Finca Gordo bed & breakfast


Wij heten U van harte welkom in onze B&B en vragen u op de hoogte te stellen van onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.
 1. ALGEMEEN
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Finca Gordo bed & breakfast.
  1.2 Met het aangaan van een reserveringsaanvraag of reservering gaat u als gast van Finca Gordo bed & breakfast akkoord met de Algemene Voorwaarden.
  1.3 Het minimum verblijf in Finca Gordo bed & breakfast is twee nachten.
  1.4 Inchecken kan vanaf 16.00-20.00 uur, uitchecken kan van 8.00 tot11:00 uur. In overleg kan hiervan afgeweken worden. Latere check-in is mogelijk echter na 23.30 uur rekenen we € 20,00. Een late check-out is mogelijk wanneer de kamer op de dag van vertrek niet gereserveerd is. De prijs is € 20,00. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
  1.5 Roken is binnenshuis en in de kamers niet toegestaan. Buiten is roken wel toegestaan echter i.v.m. brandgevaar en hygiëne alle rook afval in asbakken en goed doven voordat u het zicht erop kwijt bent.
  1.6 Huisdieren zijn niet toegestaan.
  1.7 Finca Gordo bed & breakfast is een accommodatie voor alleen volwassen de minimale leeftijd is daarom 18 jaar. Uitzondering is als u de gehele accommodatie afhuurt. (zie meer op de website bij vragen)
  1.8 Gasten kunnen hun auto parkeren op privé parkeerterrein. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.
  1.9 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
  1.10 De eigenaren van Finca Gordo bed & breakfast kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
  1.11 Finca Gordo bed & breakfast behoudt zich het recht om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van Finca Gordo bed & breakfast gebruikt.
 2. TARIEVEN
  2.1 De getoonde tarieven zijn per kamer, per nacht en inclusief ontbijt voor twee personen via een boeking site is het vaak zonder ontbijt.
  2.2 De getoonde tarieven zijn inclusief het gebruik van water, elektriciteit, airconditioning en bad- & bedlinnen. We zouden het op prijs stellen als u water en airco niet onnodig gebruikt.
  2.3 De getoonde tarieven zijn inclusief btw (of gelijksoortige belasting) volgens het op dat moment geldende btw-tarief.
  2.4 De getoonde tarieven zijn exclusief het gebruik van de honesty-bar en overige diensten aangeboden door Finca Gordo bed & breakfast.
  2.5 De getoonde tarieven zijn exclusief de kosten van een annulering- en reisverzekering. Wij adviseren u een annulering- en een reisverzekering af te sluiten.
  2.6 De getoonde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 3. RESERVERING EN BEVESTIGING
  3.1 Een reserveringsaanvraag of reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via bookingsites worden aangegaan.
  3.3 Na ontvangst van u reserveringsverzoek en de door Finca Gordo bed & breakfast verzonden bevestiging, bent u gebonden de aanbetaling te voldoen. De reservering is pas definitief als u van ons een bevestiging hebt ontvangen en de aanbetaling is voldaan.
 4. BETALING
  4.1 De aanbetaling bedraagt 50% (voor andere boeking sites als onze eigen kunnen andere % gehanteerd worden) als de aanbetaling binnen is is de reservering definifief. De restantbetaling dient uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.
  4.2 Bij reservering binnen 4 weken voor aankomst, dient de totale verblijfssom per omgaande te worden voldaan.
  4.3 De aanbetaling en restantbetaling dient te worden overgemaakt naar IBAN: ES7700817430440001434245 BIC: BSA-BESBB
  Of Nederlandse bank rekening NL37 ABNA 0981 8322 45 BIC ABNANL2A
  t.n.v. P.W.A.M.C. Laarakker, El Porton 13, Riogordo (Málaga)
  onder vermelding van Finca Gordo en uw reserveringsnummer.
  4.4 De overige kosten voor het gebruik van de honesty-bar, en dergelijke dient voor vertrek liefst contant, bij pin of credit card af te rekenen. De prijzen kunt u vinden bij de honesty-bar.
  4.5 Voor betalingen met pin of credit card, berekenen wij over het totaalbedrag een toeslag van 3% voor de gemaakte bankkosten.
 5. ANNULERING
  5.1 Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van u reserveringsnummer.
  5.2 Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
  Naast de verschuldigde reserverings- en andere kosten wordt het volgende gehanteerd:
  • Bij annulering tot de 90ste dag voor aankomst: 15% van de huurprijs;
  • Bij annulering vanaf de 90ste dag tot de 60ste dag voor aankomst: 50% van de huurprijs;
  • Bij annulering vanaf de 60ste dag tot 31ste dag voor aankomst: 75% van de huurprijs;
  • Bij annulering vanaf de 31ste dag tot 1dag voor Aankomst: 90% van de huurprijs;
  • Bij annulering op de dag van aankomst of later: 100% van de huurprijs.
  5.3 Bij een no show is de volledige verblijfssom verschuldigd.
  5.4 Wij adviseren u een goede reis- annuleringsverzekering af te sluiten.
 6. OVERMACHT
  6.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Finca Gordo bed & breakfast gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de accommodatie kan worden gevergd. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om u op dat moment een nieuw onderkomen te verschaffen. Indien u daar geen gebruik van wilt maken worden de betaalde kosten naar u gecrediteerd.
 7. AANSPRAKELIJKHEID
  7.1 Finca Gordo bed & breakfast kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Finca Gordo bed & breakfast tegen aanspraken dienaangaande. Finca Gordo bed & breakfast is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie. Finca Gordo bed & breakfast is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gast.
  7.2 Finca Gordo bed & breakfast kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de eigenaren
  7.3 De aansprakelijkheid van de accommodatie is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Finca Gordo bed & breakfast in het voorkomende geval zal uitkeren.
  7.4 Het gebruik van het zwembad geschiedt op eigen risico. Finca Gordo bed & breakfast kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen door het gebruik hiervan.
 8. SCHADE
  8.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de bed & breakfast accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de accommodatie of de eigenaren gegeven redelijke gebruiksinstructies.
  8.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan Finca Gordo bed & breakfast of de daarin aanwezige zaken of personen toegebrachte schade.
  8.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaren te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed.
  8.4 Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast in rekening gebracht.
 9. PRIVACY-VERKLARING zie site
  9.1 CONTACT GEGEVENS
  Finca Gordo bed & breakfast /
  Bezoekadres: El Porton de Axarquia 13, 29180 Riogordo (Málaga) Spanje
  Postadres: Camino Magiaza s/n Buzon 127 29180 Riogordo (Málaga) Spanje
telefoon: 0031 (0) 653534088 of 0034 711004176
website: https://www.Fincagordo.nl
e-mail: Info@fincagordo.nl

IVA (BTW-kenmerk): ES-Y-2879800-F
Finca Gordo bed & breakfast is een officiële accommodatie geregistreerd bij de Junta de Andalucia Consejeria de Turismo,
Casa Rural onder nummer CR/MA/01851.

Autonomo Peter W.A.M.C. Laarakker NIE Y-2879800F.